Mongolský spolek

O nás

Mongolský spolek

Jsme spolek, který podporuje setkávání krajanů za účelem osobního rozvoje, vzájemného porozumění a přátelství, s ohledem na jejich specifické potřeby. Doučujeme děti školní předměty a vedeme kurzy češtiny pro děti i dospělé pro podporu integrace do české společnosti. 

Nášim cílem je přiblížit českou kulturu našim krajanům, aby se snáze adaptovali do prostředí, a tím zlepšili svoji  úroveň života, zkvalitnění vzdělání a budoucího života mongolských dětí, ale jednotlivých aktivit se zúčastňují i děti z nejrůznějších skupin.

Aktivity

Vyučování

Vedeme kurzy českého jazyka úrovně A1 a A2, mongolského jazyka a staromongolského písma. Podle potřeby doučujeme děti školní předměty a pomáháme jim pochopit probíranou látku na základní škole.

Sportovní a kreativní činnosti

Pohyb vnímáme jako důležitou součástí života dětí i dospělých, ale i jako formu stmelování. Kromě sportu, pořádáme dny keramiky, výrobu uměleckých a tradičních předmětů, hraní na kytaru a vaření tradičních pokrmů.

Besedy

Pořádáme besedy o mongolské kultuře a tradicích pro veřejnost a projektové dny pro školy a školky, kde ukazujeme mongolské kroje, typický hudební nástroj, hrdelní zpěv a život v jurtách na stepích.